2
0
2
2

Sensus studieförbund

Östra Götaland

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

133 153

LOREM

133 153

LOREM

133 153

LOREM

Förord

Förord av regionchef och ordförande

Nu när vi knyter ihop år 2022 kan vi konstatera att verksamheten fick ordentlig fart under hösten och att digitaliseringen både ger nya möjligheter samtidigt som det understödjer vår idé om att människor ska kunna mötas och utvecklas tillsammans.

För världen och för väldigt många människor har det samtidigt varit ett mörkt år med krig i vår närhet.

Birgitta Sundström

Regionchef

Per-Inge Olsson

Ordförande

[Test-funktion]Läs hela förordet
Porträttbild på regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.
Porträttbild på regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.

Förord

Förord av regionchef och ordförande

Vi kan nu konstatera att verksamheten fick en ordentlig fart under hösten. Året startade med att coronapandemin fortfarande påverkade oss alla, men har vartefter året gått överskuggats av andra händelser som kriget i Ukraina. För världen och för väldigt många människor har det varit ett mörkt år.

Vår utgångspunkt är att människor ska kunna mötas och utvecklas tillsammans. Vi kan nu välja om vi ska träffas fysiskt eller digitalt. Att vi har olika förutsättningar för att mötas digitalt och vara bekväma med det, är något vi har uppmärksammat, samtidigt som vi ser möjligheter med det digitala ur olika perspektiv.

På årsstämman i maj 2022 antogs viktiga huvudsakliga inriktningar för verksamheten så som hållbarhet, demokrati och digitalisering. I samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter ser vi framåt i vårt viktiga arbete inom dessa områden såväl som andra som till exempel rättighetsfrågor, mångfald och Agenda 2030 där vi som studieförbund har folkbildningen i fokus.

Birgitta Sundström

Regionchef

Per-Inge Olsson

Ordförande

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Kultur och skapande

Världsorkester i Västervik

Kultur och skapande

Världsorkester i Västervik

Läs berättelse
Kultur och skapande

Världsorkester i Västervik

Kultur och skapande

Världsorkester i Västervik

Kultur och skapande

Världsorkester i Västervik

Kultur och skapande

Världsorkester i Västervik

Rättigheter och hållbarhet

Demokratisoppa 2022 – föreläsningar för en starkare demokrati

Rättigheter och hållbarhet

Demokratisoppa 2022 – föreläsningar för en starkare demokrati

Livsfrågor

Livsberättargruppen ger äldre deltagare nya vänner, erfarenheter och minnen

Livsfrågor

Livsberättargruppen ger äldre deltagare nya vänner, erfarenheter och minnen

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

54

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

57
%
Studiecirkel
19
%
Annan folkbildningsverksamhet
24
%
Kulturprogram

133 153

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

14 484

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

5

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

3 730

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Östra Götaland också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

16

arrangemang per dag

Det genomfördes 5 900 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 16 arrangemang per dag – året runt!

661

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 241 196 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 661 deltagare per dag.

3 508

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
19
%
11
%
48
%
22
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Ossian

och

Brita

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Ossian
,
14
ÅR
Brita
,
94
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
94
år

Östra Götaland

Fakta om Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Jönköping, Västervik, Linköping och Norrköping.

Musikhus

• Vrinnevi Park, Norrköping
• Musikhuset i Oskarshamn
• Mejeriet, Västervik
• Welux, Västervik
• Fabriken, Vimmerby

Ledning

Regionschef

• Birgitta Sundström

Styrelse

• Per-Inge Olsson, ordförande
• Katarina Byström, vice ordf
• Eva Vollmer
• Fredrik Ingå
• Peter Lundborg
• Ylva Barahami Johansson
• Maria Åkerström
• Helen Kemi
• Maria Estling Vannestål
• Ulf Ödman
• Alexander Vibeck (personalrepr)
• Birgitta Sundström (regionchef)
• Christina Ewertsson

40

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

12

antal KONTOR och verksamhetslokaler

46

/

46

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer