2
0
2
2

Sensus studieförbund

Västra Sverige

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

176 380

LOREM

176 380

LOREM

176 380

LOREM

Förord

Äntligen fick vi träffas igen!

Vad är jag mest stolt över? Mina fina kollegor. Tack för att ni är så engagerade i att med god kvalitet vilja bemyndiga människor, vara möjliggörare för god folkbildning och därmed bidra till samhällsutvecklingen.

Marie Langaard

Regionchef

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Äntligen fick vi träffas igen!

I år har vi både levt med en pandemi, utan en pandemi och trevat oss fram till en återstart som inte blev en återstart utan en nyorientering. Två års pandemi har gjort något med både oss och samhället. Och det har lett till både bra och sämre saker. Verksamheter som inte kunde ställa om till det digitala rummet har i många fall tappats bort på vägen. Vi har intensifierat våra relationer under året för att peppa våra deltagare och samarbetsparter till nystart – för det är ändå en extra dimension att träffas i det fysiska rummet.

Årets urval av berättelser från verksamheten lever verkligen upp till det – det goda mötet och samtalen, att dela och reflektera. Du som läsare får beakta att detta verkligen bara är ett axplock, ett litet fönster till den bredd och djup av arrangemang som Sensus Västra Sverige bidragit till och ansvarat för. Vi vill med årets berättelser lyfta fram de lite mindre arrangemangen och låta några av ledarna och deltagarna ge uttryck för vad de upplever.

Det är en färgpalett med regnbågens alla färger som sig bör, eller vad sägs om en kväll inramad i rosa?

Det är en färgpalett med regnbågens alla färger som sig bör, eller vad sägs om en kväll inramad i rosa? Eller hur känslan kommer med färger och i viljan finns motivet? Eller livsberättelser i alla kulörer. Olika människor. Olika sammanhang.

Berättelserna visar på hur samtal kan ge verktyg för att påverka sin livssituation, om språkets betydelse och att om en delar en utmaning så frigörs tankarna, kanske ännu bättre medan vi är i rörelse eller vandring?

Vad är jag mest stolt över? Mina fina kollegor. Tack för att jag får jobba med er och att vi tillsammans gör varandra bra. Tack för att ni är så engagerade i att med god kvalitet vilja bemyndiga människor, vara möjliggörare för god folkbildning och därmed bidra till samhällsutvecklingen. Tack till regionstyrelsen som stöttar och supportar mig. Tack till alla cirkelledare och kulturarbetare som medverkar till goda samtal, upplevelser och att möten faktiskt blir av. Och tack till alla våra samarbetsparter och medlemsorganisationer som tillsammans med oss vill bidra till ett samhälle där vi alla vill leva.

Marie Langaard

Regionchef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Pedagogik och ledarskap

Ledardag på vandring med fokus på miljö och hållbarhet

Pedagogik och ledarskap

Ledardag på vandring med fokus på miljö och hållbarhet

Läs berättelse
Pedagogik och ledarskap

Ledardag på vandring med fokus på miljö och hållbarhet

Pedagogik och ledarskap

Ledardag på vandring med fokus på miljö och hållbarhet

Pedagogik och ledarskap

Ledardag på vandring med fokus på miljö och hållbarhet

Pedagogik och ledarskap

Ledardag på vandring med fokus på miljö och hållbarhet

Rättigheter och hållbarhet

Dragshow på äldreboenden med Gretchen under Ulricehamn Pride

Rättigheter och hållbarhet

Dragshow på äldreboenden med Gretchen under Ulricehamn Pride

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

83

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

53
%
Studiecirkel
30
%
Annan folkbildningsverksamhet
17
%
Kulturprogram

176 380

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

22 670

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

4

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

3 305

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Västra Sverige också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

20

arrangemang per dag

Det genomfördes 7 374 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 20 arrangemang per dag – året runt!

787

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 287 149 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 787 deltagare per dag.

3 343

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
18
%
19
%
40
%
24
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Emelie

och

Britta

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 2 200 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 2 200 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Emelie
,
14
ÅR
Britta
,
90
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
90
år

Västra Sverige

Fakta om Sensus Västra Sverige

Sensus Västra Sverige bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Bengtsfors, Borås, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Skövde och Uddevalla.

Musikhus

• Gårda Musikhus, Göteborg
• Musikhuset i Skövde
• Musikhuset i Halmstad
• Kämpegatan, Göteborg
• Musikföreningen Adrian i Uddevalla
• Musikföreningen Musikhuset i Uddevalla

Ledning

Regionschef

• Marie Langaard

Styrelse

• Ann-Marie Ericson, ordförande
• Cecilia Halldner, vice ordförande
• Johan Ernstson
• Stefan Granlund
• Gunnar Henning
• Brith Holm
• Ingrid Kåwe
• Torgny Lindén
• Ronja Morales Nilsson
• Gunilla Nordin
• Sylvia Hansson (personalrepresentant)
• Magnus Högdahl (personalrepresentant)

57

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

13

antal KONTOR och verksamhetslokaler

66

/

71

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer